Sistemes informàtics

Els sistemes de la seva empresa són els pilars sobre els quals es desenvolupa el seu negoci, si aquests fallen el seu negoci trontolla i pot ressentir-se o aturar-se. Nosaltres som experts en sistemes pel que ens fa un aliat perfecte per al seu negoci. Experts tant en preventiu (monitorització, backups, duplicació de serveis) com en correctiu en tot tipus de d’entorns (Windows, Unix/Linux, serveis d’Internet, alt rendiment / alta disponibilitat, bases de dades, entorns segurs, etc).

 

Tecnologies de xarxa

 • Seguretat en xarxes de computadors: anàlisi de trànsit de paquets locals i no locals, IDS (sistemes de detecció d’intrusos), certificats SSL.
 • Implantació de tecnologies de xarxa: cablejat estructurat, VLANs, wireless punt a punt, veu sobre IP (VoIP).
 • Xarxes privades virtuals (VPN): OpenVPN, IPsec VPN.
 

Alt rendiment i alta disponibilitat

 • Optimitzem serveis en xarxa tals com planes web (entre d’altres) que requereixin alta disponibilitat i alt rendiment.
 • Oferim un servei integral: optimitzem el codi de l’aplicació per tal de reduir els requeriments computacionals i de recursos (bases de dades, xarxa, …) i implantem tecnologies orientades a repartir la càrrega en diferents servidors per tal d’absorbir càrregues intensives dels serveis. Les tecnologies que implantem són: Heartbeat, DRDB, channel bonding, IPVS, LVS-NAT, LVS-DR, LVS-Tun, balancejadors de càrrega, Piranha, Keepalived, UltraMonkey, Ldirector.
 • Optimització de bases de dades: anàlisi de rendiment de les consultes a nivell de codi font i a nivell d’estructura de la base de dades, replicació de bases de dades MySQL master-master i master-slave.
 

Assessorament i assistència tècnica

 • Assistència preventiva, planificada i d’urgència per estacions de treball i xarxes locals: mitjançant informes periòdics, aconsellem accions preventives i mantenim els seus equips revisats. També oferim als nostres clients un telèfon i un servei d’incidències online (ticketing) per a atendre’ls de forma immediata o planificada, segons el cas i la tarifa.
 • Instal·lació de servidors (servidors web per intranets, servidors de fitxers con Samba y ACL, RAID software, RAID hardware).
 • Administració de hostings: assessorem sobre el tipus de hosting/backup que necessites contractar segons les necessitats. Segons el cas, administrem el teu servidor un cop contractat.
 • Assessorament en quant a la infraestructura informàtica necessària en cada cas: com a proveïdors de hardware subministrem exactament l’equipament que necessites.
 • Monitorització remota de serveis (NagiOS i Zabbix).

Sistemes basats en Linux

Experts en suport Linux , instal·lació de servidors Ubuntu i Debian .