AVÍS LEGAL

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet (d’ara endavant “Web”) de BITENDIAN SL amb domicili en C/Pamplona 92, 3º 4ª, 08018 Barcelona, i amb CIF B65123861, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41421, Secció general, Foli 0195, Full 390163, Inscripció nº 1ª.

Legislació

Amb caràcters general les relacions entre BITENDIAN SL amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interposició o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present Web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb BITENDIAN SL.

El titular de la Web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en a la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines Web, incloent, entre uns altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualssevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini www.*bitendian.*com són propietat de *BITENDIAN SL, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, o té el consentiment d’aquests per a la seva publicació, estant protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Es permet l’ús de hiperenllaç en la present Web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s’inclogui un hiperenllaç a aquesta Web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril). Queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualssevol altres mecanismes destinats a ocultar l’origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge de BITENDIAN SL o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que es disposa en aquestes Condicions d’Ús.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines Web de BITENDIAN SL té finalitat merament informàtica i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateix.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Confidencialitat i protecció de dades

A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, BITENDIAN SL informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i para BITENDIAN SL i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’Usuari, així com les labors d’informació. Al moment de l’acceptació de les presents condicions generals, BITENDIAN SL precisarà l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis i/o informació.

Registre de fitxers i formularis

L’emplenament del formulari de contacte és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la Web o rebre la informació sol·licitada. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat d’informar-li, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals sol·licitin dades de caràcter personal.

D’acord a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari o com a conseqüència de l’emplenament del formulari de contacte, seran incorporats a un fitxer titularitat de BITENDIAN SL amb CIF B65123861 i amb domicili en C/Pamplona 92, 3º 4ªA 08018 Barcelona, tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari en l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses i informats, exonerant-se a BITENDIAN SL de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte, registre o subscripció.

BITENDIAN SL no respon de la veracitat de les informacions que ens siguin d’elaboració pròpia i de les quals indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

BITENDIAN SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines Web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.
S’exonera a BITENDIAN SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per BITENDIAN SL sempre que procedeixi de fonts alienes a BITENDIAN SL.

Cookies

El lloc no utilitza cookies, ni pròpies ni de tercers, que permetin elaborar un perfil dels gustos i de la navegació d’usuari, considerant tals fitxers físics com a informació allotjats en el propi terminal usuari i serveixen per facilitar la navegació de l’usuari pel portal.

De totes maneres, l’usuari té possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius.

Finalitats

Les finalitats de BITENDIAN SL amb el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari i enviar-li la informació dels nostres productes i serveis.

Cessió de dades a tercers

BITENDIAN SL no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.