Asesoria i consultoria

Assessorem a les empreses sobre l’ús de les tecnologies de la informació per ajudar a aconseguir els seus objectius empresarials. Implementem, despleguem i administrem les solucions proposades. Auditem sistemes implementats per terceres parts, generem un informe d’estat (seguretat, mantenibilidad i correcció) i generem la documentació necessària per poder mantenir i evolucionar els sistemes auditats.

 
Des del primer moment assessorarem la seva empresa per trobar la solució més òptima. Avui dia les tecnologies de la informació són una part fonamental del seu negoci. En Bitendian recollirem, agruparem i avaluarem les evidències per determinar la situació del teu negoci; buscarem les millors solucions per dur a terme eficaçment les finalitats de la seva organització i utilitzar eficientment els recursos. També analitzem els sistemes implementats per terceres parts. Sempre aportarem un informe perquè en un futur es pugui treballar en els sistemes a partir dels nostres resultats.